Cjenik oglašavanja


PAKET 1 BASIC

Max 2 smještajne jedinice
Cijena: 440 kn
Popust 50%

220 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

PAKET 2 START

Max 4 smještajne jedinice
Cijena: 780,00 kn
Popust 50%

390 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

PAKET 3 PREMIUM

Max 9 smještajnih jedinica
Cijena: 1280,00 kn
Popust 50%

640 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

PAKET 4 PLATINUM

Više od 10 smještajnih jedinica
Cijena: 1740,00 kn
Popust 50 %

870 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

Cijene su izražene bez PDV-a. Obveznik nije u sustavu PDV-a čl.90 st 1 i 2 Zakona o PDV-u (NN73/13)